Aigües de Vic manté en tot moment els valors de trihalometans per sota dels valors recomenats per la OMS i per sota dels valors RD 140/2003 que regula els valors que ha de complir l’aigua potable

La presència de trihalometans a l’aigua potable és especialment preocupant ja que és una substància perjudicial per la salut i el medi ambient. Aquesta substància es forma en el procés de potabilització de l’aigua captada (del riu Ter en el cas d’Aigües de Vic), concretament a l’etapa de cloració, quan es desinfecta i s’elimina la matèria orgànica indesitjable de l’aigua.

Segons el Real Decret 140/2003 de la legislació Espanyola, fixa un límit de 100ug/l (micrograms per litre) per l’aigua apta pel consum humà.

Des d’Aigües Vic es prenen les següents mesures per reduir al màxim la concentració de trihalometans a l’aigua en el procés de potabilització:

  • La Cloració és fa amb diòxid de Clor, molt bon oxidant que reacciona molt eficaçment amb la matèria orgànica, però no genera tants subproductes (com els trihalometans) com podria ser el Clor gas o l’hipoclori Sòdic.
  • En una de les fases de la potabilització, després de la cloració inicial i de la decantació, l’aigua passa per filtres de carbó actiu on queden tots els subproductes generats a conseqüència d’aquesta cloració.

Amb aquestes mesures, s’aconsegueix que sempre i en tot moment els nivells de trihalometans estiguin molt per sota del valor límit estipulat pel Real Decret 140/2003. Poden consultar els valors en les analítiques ACP que es troben a www.aiguesvic.com o www.labvic.com

S’adjunta el comunicat de l’Associació Espanyola de Abastament d’Aigua i Sanejament (AEAS), en relació a la notícia publicada sobre la presència de trihalometans:

2020-01-16 Comunicat en relació notícies presència trihalometans a l’aigua potable

Informació de contacte

Oficines d’atenció al públic
C/ de la Riera, 6 08500 Vic
T: 93 885 25 00

Horari hivern:
Oct-abril (inclosos)
Dilluns, dimarts, dimecres, i divendres: de 8h. a 14:30 h.
Dijous: de 8h. a 14h. i de 16h. a 19h.

Ús exclusiu de reclamacions
T: 900 103 237
avsa@aiguesvic.com
Urgències:
En cas d’una avaria urgent, fora d’horari d’oficines, es pot dirigir al telèfon 629 89 04 89 on s’atén les 24 hores del dia, incloent-hi els dies festius. (oficina tècnica)
Oficina tècnica i magatzem
C/ Santiago Ramón y Cajal, 60 - 08500 Vic
T: 93 881 41 65
ETAP / Laboratori
Camí de Malars s/n
(Ctra Vic-Manlleu km. 6)
08503 Gurb de la Plana
T: 93 851 30 64 laboratori@aiguesvic.com

NOTA INFORMATIVA: Pagaments - El BBVA, com a banc col·laborador en els pagaments no domiciliats, ha canviat les seves condicions SENSE PREVI AVÍS. Aquests canvis afecten els pagaments en efectiu a la finestreta del banc i a l’autoservei a través dels caixers automàtics. Actualment les formes de pagament que Aigües de Vic ofereix als abonats, són les següents: • Domiciliació bancària • Targeta: ◦ Caixers automàtics BBVA (El banc carregarà una comissió d’1€ als no clients del BBVA, que realitzin el pagament de 8h a 15h) ◦ Oficina Virtual ◦ Oficina d'Atenció al client • Efectiu: ◦ Caixers automàtics BBVA (El banc carregarà una comissió d’1€ als no clients del BBVA, que realitzin el pagament de 8h a 15h) ◦ Oficina del BBVA (comissió de 3€ pels no clients del BBVA) Des d’Aigües Vic lamentem aquesta situació i la manca de comunicació per part de l’entitat bancària. Per aquest motiu, volem informar i recomanar als nostres abonats les següents formes de pagament: - Domiciliació bancària - Oficina virtual Agraïm la vostra comprensió i us informem que estem treballant i valorant noves formes de pagament per oferir el màxim de facilitats als nostres abonats. /