Aigües de Vic obté una nota de 8 per part dels seus clients d’ús domèstic i un 8,4 pels seus clients d’ús industrial o comercial.

Aigües de Vic, ha realitzat una enquesta de satisfacció al client, per conèixer l’opinió sobre els serveis prestats. S’ha realitzat un total de 725 enquestes a clients d’ús domèstics i 75 enquestes a clients d’ús industrials o comercials.

La puntuació global obtinguda per part dels clients domèstics és de 8 sobre 10 i per part dels clients industrials o comercials és de 8,4 sobre 10. Valoracions que evidencien l’esforç fet per complir un dels nostres principals objectius que és garantir el desenvolupament del procés conjunt de captació, tractament, distribució de l’aigua i l’atenció als clients amb la major qualitat, eficàcia i eficiència.

Els clients domèstics el que millor valoren és l’atenció rebuda a les oficines i al temps d’espera per a ser atès. També és positiva l’opinió en relació a la continuïtat en el subministrament d’aigua i la qualitat de l’aigua subministrada, fet que demostra que els processos de producció i distribució de l’aigua són de qualitat. Com aspectes a millorar cal destacar el nivell de l’atenció telefònica, el tracte rebut per part de tècnics i operaris, i el temps de resposta davant avaries.

En relació als clients Comercials i Industrials, les valoracions obtingudes són millor inclús que les dels clients Domèstics. El que valoren més positivament és la continuïtat del subministrament, el tracte rebut a les oficines i l’atenció telefònica. Com a aspectes menys valorats el temps de resposta davant queixes i reclamacions i la qualitat de l’aigua subministrada, tot i que la puntuació obtinguda s’ha de considerar força bona.

Des de Aigües Vic, donem molta importància a l’opinió dels nostres abonats. Tot i que estem contents de les valoracions obtingudes i continuarem treballant per millorar la satisfacció dels nostres abonats i que els pròxims any les valoracions siguin iguals o millors que aquest any.

Informació de contacte

Oficines d’atenció al públic
C/ de la Riera, 6 08500 Vic
T: 93 885 25 00

Horari hivern:
Oct-abril (inclosos)
Dilluns, dimarts, dimecres, i divendres: de 8h. a 14:30 h.
Dijous: de 8h. a 14h. i de 16h. a 19h.

Ús exclusiu de reclamacions
T: 900 103 237
avsa@aiguesvic.com
Urgències:
En cas d’una avaria urgent, fora d’horari d’oficines, es pot dirigir al telèfon 629 89 04 89 on s’atén les 24 hores del dia, incloent-hi els dies festius. (oficina tècnica)
Oficina tècnica i magatzem
C/ Santiago Ramón y Cajal, 60 - 08500 Vic
T: 93 881 41 65
ETAP / Laboratori
Camí de Malars s/n
(Ctra Vic-Manlleu km. 6)
08503 Gurb de la Plana
T: 93 851 30 64 laboratori@aiguesvic.com

NOTA INFORMATIVA: Pagaments - El BBVA, com a banc col·laborador en els pagaments no domiciliats, ha canviat les seves condicions SENSE PREVI AVÍS. Aquests canvis afecten els pagaments en efectiu a la finestreta del banc i a l’autoservei a través dels caixers automàtics. Actualment les formes de pagament que Aigües de Vic ofereix als abonats, són les següents: • Domiciliació bancària • Targeta: ◦ Caixers automàtics BBVA (El banc carregarà una comissió d’1€ als no clients del BBVA, que realitzin el pagament de 8h a 15h) ◦ Oficina Virtual ◦ Oficina d'Atenció al client • Efectiu: ◦ Caixers automàtics BBVA (El banc carregarà una comissió d’1€ als no clients del BBVA, que realitzin el pagament de 8h a 15h) ◦ Oficina del BBVA (comissió de 3€ pels no clients del BBVA) Des d’Aigües Vic lamentem aquesta situació i la manca de comunicació per part de l’entitat bancària. Per aquest motiu, volem informar i recomanar als nostres abonats les següents formes de pagament: - Domiciliació bancària - Oficina virtual Agraïm la vostra comprensió i us informem que estem treballant i valorant noves formes de pagament per oferir el màxim de facilitats als nostres abonats. /