Aigües de Vic participa en el finançament de l’estudi “ESTAT ECOLÒGIC DELS CURSOS FLUVIALS A OSONA” que ha realitzat el CERM

Des de l’any 2002, el CERM (Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis) duu a terme una evolució regular de l’estat ecològic dels Cursos Fluvials a Osona, per tal de conèixer la seva evolució i si cal corregir les possibles disfuncions

En el darrer estudi,  recentment publicat, s’ha fet el seguiment de l’estat ecològic dels cursos fluvials d’Osona a la primavera i estiu del 2022 en 16 trams (un d’ells, el del riu GES al seu pas per Forat Micó, finançat directament per AVSA).  Aquest estudi és una valoració conjunta de la qualitat biològica, hidromorfològica i físico-quimica  .

Per la valoració de l’estat biològic s’ha tingut en compte l’index de macroinvertebrats aquàtics IBMWP.  Per la valoració de l’estat hidromorfològic s’ha tingut en compte l’index de qualitat del bosc de ribera QBR.  I finalment, per la valoració de la qualitat físico-química s’han estudiat els següents paràmetres: Oxígen dissolt, Conductivitat elèctrica, pH, Clorurs, Amoni, fosfats i nitrats.

Les conclusions extretes d’aquest estudi es poden resumir en:

  • L’any 2022 ha estat marcat per una sequera intensa i sostinguda.
  • La qualitat biològica ha disminuït respecte els anys anteriors, sobretot als rius Meder, Rimentol, Gurri i Ter.  Es mantenen en bona qualitat els rius Ges i Riera Major
  • Els paràmetres físico-químics mostren una diferència clara entre 2 tipologies de rius: Ter, Ges i Riera Major mostren una bona qualitat, no en canvi els rius Meder, Gurri i Rimentol

Per corregir l’escenari actual el que caldria és.

  • Controlar adequadament l’ús de l’aigua
  • Implementació de mesures de gestió forestal per tal de incrementar el flux d’aigua a rius i rieres
  • Control en l’ús d’adobs als camps, canvi de barems d’abocaments de depuradores en temps de sequera i restauració de boscos de ribera

Informació de contacte

Oficines d’atenció al públic
C/ de la Riera, 6 08500 Vic
T: 93 885 25 00

Horari hivern:
Oct-abril (inclosos)
Dilluns, dimarts, dimecres, i divendres: de 8h. a 14:30 h.
Dijous: de 8h. a 14h. i de 16h. a 19h.

Horari d’atenció presencial Especial COVID:
Dilluns, dimarts, dimecres, i divendres: de 8h. a 12h.
Dijous: de 8h. a 12h. i de 16h. a 19h.
Urgències:
T: 93 885 25 00

Ús exclusiu de reclamacions
T: 900 103 237
avsa@aiguesvic.com
Oficina tècnica i magatzem
C/ Santiago Ramón y Cajal, 60 - 08500 Vic
T: 93 881 41 65
ETAP / Laboratori
Camí de Malars s/n
(Ctra Vic-Manlleu km. 6)
08503 Gurb de la Plana
T: 93 851 30 64 laboratori@aiguesvic.com

PROPERS TANCAMENTS D'AIGUA PREVISTOS: Avgda. d' Olímpia (None) - Canviar comptadors Horari: El Dilluns 5 de Juny de 09:00 a 13:00 Disculpeu les molèsties. / PROPERS TANCAMENTS D'AIGUA PREVISTOS: C. de Miquel Llor (None) - Canviar comptadors Horari: El Dilluns 5 de Juny de 09:00 a 13:00 Disculpeu les molèsties. /

× Necessites ajuda?