ATCA Abastaments, tractaments i control d’aigües

Abastaments, Tractaments i Control d’Aigües, SL és una empresa filial d’AVSA que realitza l’abastament d’aigua dels municipis de Gurb i Santa Cecilia de Voltregà

ATCA, Abastaments, tractaments i control d’aigües

Mas l’Esperança s/n
08503 Gurb, Barcelona

Accedir Oficina Virtual


Servei d’atenció al client

Posem a disposició dels nostres clients, una atenció presencial i personalitzada amb un horari definit , els tràmits que es poden dur a terme són tots aquells que se’n deriven de la relació amb els usuaris del servei que gestionem.

Paral·lelament existeix un servei 24h per a situacions d’emergències que puguin afectar a les instal·lacions i xarxa de l’abastament.

Explotació i Manteniment del servei

Explotació activa i controlada, cal una actuació flexible, on es puguin donar diferents estratègies operacionals en funció de la situació a què fa front l’abastament en baixa i en alta. Ús del telecontrol, del sistema d’informació geogràfica i del servei d’atenció al client i guàrdies programades per donar resposta en el mínim temps possible a les actuacions i incidències.

També s’ofereix la disponibilitat d’un servei de guàrdies les 24h pel que respecta al funcionament de les instal·lacions d’abastament (Captació, Tractament i Regulació) així com les instal·lacions de distribució amb un temps de resposta de menys d’una hora.

Eines de Gestió

Les bases de prestació del servei necessiten unes tècniques informàtiques adequades (ús de Sistemes d’Informació Geogràfics, cartografia digital, telecontrol, modelització i simulació…). Així com l’ús necessari de metodologies sistematitzades en el plantejament, desenvolupament, i implantació de les tecnologies.

La gestió del servei d’abastament d’aigua no pot limitar-se a actuacions correctores puntuals. Una gestió avançada ha de contemplar alhora la planificació, la construcció, el manteniment i l’explotació:

 • Pla Director
 • Coneixement precís del sistema (Sistema d’Informació Geogràfica).
 • Telecontrol i sistema Escada
 • Plec de Condicions Tècniques
 • Pla de prevenció
SERVEI DE LABORATORI, PROGRAMA D’AUTOCONTROL I PRESA DE MOSTRES

Es disposa d’un laboratori propi amb els recursos humans i tècnics adequats per poder realitzar totes les analítiques de l’aigua potabilitzada i subministrada per la pròpia empresa segons RD 140/2003. A la vegada ofereix els serveis a empreses i particulars per a realitzar tot tipus d’analítiques, així com la presa de mostra si el client ho sol·licita.

*Més informació aquí

SERVEIS TÈCNICS

Es contempla junt amb la implantació de les eines de gestió descrites, l’assessorament dels tècnics i personal qualificats per a l’abastament, des de la direcció, l’Àrea Tècnica, així com des del Laboratori i caps de departament de que disposa AVSA i ATCA.

MANTENIMENT I AMPLIACIÓ XARXA DE DISTRIBUCIÓ

Execució de les actuacions relacionades amb la xarxa de distribució: avaries, accions de manteniment i obres o ampliacions programades, així com els procediments a seguir en el control de les execucions de les obres i les acceptacions de la xarxa.

EXECUCIÓ D’ESCOMESES I INSTAL·LACIÓ DE COMPTADORS

Existeix la capacitat per tal d’executar les instal·lacions referents a les altes de nous abonats, baixes d’abonats, avisos varis, revisions instal·lacions contra incendis, canvi de comptadors espatllats, avisos de tall, etc.

LECTURA DE COMPTADORS

Es realitzaran les lectures dels comptadors dels segons, amb la freqüència requerida segons usos (domèstics, comercials, i industrials). Amb les comprovacions de lectures, revisions…que el servei requereixi. També es pot plantejar una modernització del parc de comptadors i una implantació de la lectura dels mateixos a distancia o telelectura.

ALGUNS EXEMPLES D’ACTUACIONS EN EL MANTENIMENT I EXPLOTACIÓ

Pla d’emergència (2011)

 • Instal·lacions bàsiques abastaments amb possibles situacions d’emergència:
  Protocols d’actuació.
 • Interrupcions del servei a causa de manca d’electricitat:
  Adaptació dels quadres de commutació de les estacions i previsió de grups electrògens
Reforç estructural i maneteniment dipòsits Castell d’en Planes (2011)
 • Impermeabilització Castell d’en Planes.
 • Legalització Instal.lació Elèctrica.
 • Castell d’en Planes:
  Dipòsits de regulació generals de Vic
 • Opcions ETAP original:
  Desmantellament o planta demostrativa.
Manteniment i ampliació xarxa de distribució (2009-2010)

Reposició xarxa Barri del Remei:

 • Pressupost instal·lacions realitzades per AVSA: 158.000€.

Informació de contacte

Oficines d’atenció al públic
C/ de la Riera, 6 08500 Vic
T: 93 885 25 00

Horari hivern:
Oct-abril (inclosos)
Dilluns, dimarts, dimecres, i divendres: de 8h. a 14:30 h.
Dijous: de 8h. a 14h. i de 16h. a 19h.

Horari d’atenció presencial Especial COVID:
Dilluns, dimarts, dimecres, i divendres: de 8h. a 12h.
Dijous: de 8h. a 12h. i de 16h. a 19h.

Ús exclusiu de reclamacions
T: 900 103 237
avsa@aiguesvic.com
Urgències:
En cas d’una avaria urgent, fora d’horari d’oficines, es pot dirigir al telèfon 629 89 04 89 on s’atén les 24 hores del dia, incloent-hi els dies festius. (oficina tècnica)
Oficina tècnica i magatzem
C/ Santiago Ramón y Cajal, 60 - 08500 Vic
T: 93 881 41 65
ETAP / Laboratori
Camí de Malars s/n
(Ctra Vic-Manlleu km. 6)
08503 Gurb de la Plana
T: 93 851 30 64 laboratori@aiguesvic.com

TANCAMENTS D'AIGUA EN CURS: C. de Manresa (Vic) - Horari: El Divendres 24 de Setembre de 09:00 a 13:00 Disculpeu les molèsties. /

× Necessites ajuda?