Entendre la factura

Factura domèstica Les tarifes vigents les podeu consultar aquí, els següents exemples no contenen les tarifes, així com impostos i altres taxes, doncs la finalitat és l’exposició dels conceptes de la factura.   Consum d’aigua Quota fixe Aigua Domèstic: És un Import fixe que cobreix part de la despesa fixa de la gestió del servei. Mant. Escomesa […]

Factura domèstica

Les tarifes vigents les podeu consultar aquí, els següents exemples no contenen les tarifes, així com impostos i altres taxes, doncs la finalitat és l’exposició dels conceptes de la factura.

 

Consum d’aigua

Quota fixe Aigua Domèstic: És un Import fixe que cobreix part de la despesa fixa de la gestió del servei.
Mant. Escomesa i E.C. Domèstic: És un import fixe que cobreix el manteniment de l’Escomesa.
Lloguer Comp. Digital Domèstic: És un import fixe que es cobra en concepte de lloguer del comptador.
Consum Aigua: Correspon pròpiament el consum produït, es divideix en 3 trams:

1r tram: fins a 30 m3
2n tram: de 31 m3 a 54m3
3r tram: a partir de 55 m3

 

Clavegueram

Quota fixe Clavegueram Dom.: És una quantitat fixa per disposar del servei.
Consum Clavegueram Dom.: Es calcula multiplicant la quantitat d’aigua consumida per la tarifa vigent.

 

Cànon de l’aigua

Repercussió cànon de l’aigua: Aquest concepte es recapta per compte de l’Agència Catalana de l’Aigua amb un mínim de facturació de 18m3 trimestre. Es divideix en 4 trams:

1r tram: fins a 27m3
2n tram: de 28m3 a 45 m3
3r tram: de 46 m3 a 54 m3
4t tram: a partir de 55 m3

Les famílies de quatre o més membres poden sol·licitar l’ampliació dels trams del cànon de l’aigua. Amb aquesta ampliació s’afegiran 3 m3/persona/mes als límits de consum d’aigua establerts per tram.

També poden sol·licitar l’ampliació dels trams del cànon de l’aigua les unitats familiars amb persones amb grau de disminució superior al 75% que computaran com a dues persones. En aquest cas, caldrà presentar el formulari acompanyat de còpia de la resolució de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.

* Sol·licitud d’ampliació dels trams del cànon de l’aigua per a famílies de més de tres membres aquí.

 

Cànon social

La Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, crea un nou tipus de gravamen, l’anomenat cànon social, que garanteix la cobertura de les necessitats bàsiques d’aigua i estableix un valor del cànon de l’aigua adaptat a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida.

En què consisteix?
En l’habitatge habitual es manté la tarifa del primer tram del cànon de l’aigua al preu de l’any 2010.
Aquest tipus es pot veure afectat per coeficients reductors. Per a més informació, podeu consultar el tipus aplicable per municipi.
S’aplicarà amb caràcter general a les factures que no superin el primer tram del cànon de l’aigua: 18 mbimestrals o 27 m3 trimestrals. Aquest límit variarà segons el nombre de persones si l’abonat ja disposa d’ampliació de trams del cànon de l’aigua.

Qui en pot gaudir?

  • Abonats titulars del contracte de subministrament d’aigua que tinguin una edat mínima de 60 anys i que percebin una pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat.
  • Abonats titulars del contracte de subministrament d’aigua que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur.

Enllaç Canon Social Agència Catalana de l’Aigua

Informació de contacte

Urgències:
T:
93 885 25 00

Ús exclusiu de reclamacions
T: 900 103 237
avsa@aiguesvic.com
Oficina tècnica i magatzem
C/ Santiago Ramón y Cajal, 60 - 08500 Vic
T: 93 881 41 65
ETAP / Laboratori
Camí de Malars s/n
(Ctra Vic-Manlleu km. 6)
08503 Gurb de la Plana
T: 93 851 30 64 laboratori@aiguesvic.com
× Necessites ajuda?