Tarifes

Consulta les tarifes dels nostres serveis segons les necessitats

Aigua

Tarifes aprovades en el Ple del dia 3 de febrer de 2014 de l’Ajuntament de Vic

Quota fixe (€/mes)
comptador fins 15 mm 3,96
comptador fins 20 mm 5,27
comptador fins 25 mm 6,59
comptador fins 30 mm 8,57
comptador fins 40 mm 15,17
comptador fins 50 mm 21,76
comptador fins 65 mm 34,95
comptador fins 80 mm 54,73
comptador de 100 mm o superior 81,10
QUOTA EVENTUAL 14,34
Quota variable (Domèstic, PIME, Eventual Obres) (€/m³)
Comptador Bloc 1 (fins a 30 m³ al trimestre) 0,3
Comptador Bloc 2 (de 30 a 54 m³ al trimestre) 0,66
Comptador Bloc 3 (més de 54 m³ al trimestre) 1,21
INDUSTRIAL 0,63
AFORAMENTS 0,59
Incendis
QUOTA FIXE (€/ANY)
escomesas contra incendi inferior a 63 mm 71,36
escomesas contra incendi de 63 mm 79,66
escomesas contra incendi de 75 mm 87,97
escomesas contra incendi de 90 mm 112,88
escomesas contra incendi de 100 mm 121,19
escomesas contra incendi de 110 mm 129,50
escomesas contra incendi de 125 mm o superior 137,80
Lloguer de comptador (€/MES)
comptador de 15 mm 1,75
comptador de 20 mm 2,07
comptador de 30 mm 5,51
comptador de 40 mm 6,19
comptador de 65 mm 16,08
comptador de 80 mm 19,99
comptador de 100 mm 24,20
Manteniment escomesa i E.C. (€/TRIMESTRE)
Domèstic 2,64
PIME 2,64
Obres (eventual) 2,64
(€/MES)
Industrial 2,6442

Clavegueram

Ordenança Fiscal Num. 8 – Descarregar

Quota fixe (€/trimestre)
Domèstic 5
PIME 5
Obres (eventual) 5
QUOTA FIXE (€/mes)
Industrial 5
QUOTA VARIABLE DOMÈSTIC (M³/TRIMESTRE) (€/M³)
0,35
QUOTA VARIABLE INDUSTRIAL I PIME (M³/MES) (€/M³)
De 0 a 834 0,35
De 834 a 2500 0,18
De 2500  a 4168 0,09
Més de 4168 0,04

ACA

Consultar tarifes – Descarregar

ALTRES CONCEPTES

DRETS DE CONNEXIÓ
Domèstic 62,82
PIME 62,82
Industrial 62,82
Obres (eventual) 35,77
Contra incendi 167,71
ALTRES
Fiança AVSA 86,06
Fiança Incasol 12,22
Industrial 62,82
Fiança Eventual Obres 170,45
Reconnexió 29,00
Recàrrec factura impagada 1,42
Despeses gestió impagats 6,47

Informació de contacte

Oficines d’atenció al públic
C/ de la Riera, 6 08500 Vic
T: 93 885 25 00
De dilluns a divendres,
de 8h. a 14h.

Ús exclusiu de reclamacions
T: 900 103 237
avsa@aiguesvic.com
Urgències:
En cas d’una avaria urgent, fora d’horari d’oficines, es pot dirigir al telèfon 629 89 04 89 on s’atén les 24 hores del dia, incloent-hi els dies festius. (oficina tècnica)
Oficina tècnica i magatzem
C/ Santiago Ramón y Cajal, 60 - 08500 Vic
T: 93 881 41 65
ETAP / Laboratori
Camí de Malars s/n
(Ctra Vic-Manlleu km. 6)
08503 Gurb de la Plana
T: 93 851 30 64 laboratori@aiguesvic.com