Apliquem bonificacions a la factura de l’aigua per combatre l’impacte econòmic del Coronavirus

Una de les conseqüències del confinament domiciliari pot ser l’augment de consum en el subministrament de l’aigua a causa de l’increment d’hores a casa i dels hàbits higiènics, especialment indicats per a la prevenció del Covid-19. En aquest sentit, i amb la voluntat de combatre l’impacte econòmic que pot causar l’efecte del Coronavirus a les famílies, Aigües de Vic ha aprovat un pla de mesures aplicables a la factura que comportaran un estalvi transitori als contribuents domèstics davant la pandèmia.

La primera mesura és una bonificació de 5.000 litres d’aigua, que significa una rebaixa de 5m3/trimestre del consum d’aigua als usuaris domèstics amb la voluntat que l’augment de consum no causi un salt al tram de facturació que impliqui un augment de l’import de la factura. Aquesta mesura s’aplicarà a la factura del segon trimestre de 2020 que comprèn els consums d’abril, maig i juny. A més, durant el confinament, i fins l’1 de juliol, l’empresa no farà cap recàrrec per impagat i no es realitzarà cap tall d’aigua durant els propers tres mesos.

A aquestes mesures cal afegir-hi les aplicables a les famílies vulnerables, a les quals l’empresa assegura que el preu de l’aigua serà 0, tan la part variable com la part fixa, per a aquells subministraments el consum dels quals no superi el primer tram (30m3/trimestre). Aquesta millora s’aplicarà a la factura del segon trimestre de 2020 compresa entre els mesos d’abril i juny.

L’Agència Catalana de l’Aigua també anuncia bonificacions

A les mesures aprovades per l’empresa Aigües de Vic s’hi afegeixen les que ha aprovat l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). En aquest sentit, l’ACA assegura unes reduccions transitòries en el tipus de gravamen del cànon de l’aigua adreçat als contribuents domèstics, industrials i assimilables, i ramaders durant l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020.

Als contribuents domèstics que gaudeixen de la tarifa social del cànon de l’aigua se’ls aplicarà un tipus de gravamen de 0 euros en tots els trams de consum, d’acord amb el que preveu l’article 69.8 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya.

Una reducció del 50% per als contribuents domèstics que no gaudeixen de la tarifa social del cànon de l’aigua. En aquest cas, es fixarà un tipus de gravamen resultant d’aplicar un coeficient 0,5 sobre els tipus previstos en els apartats 1 i 2 de l’article 69 del Decret legislatiu 3/2003.

Als contribuents que efectuen un ús industrial i assimilable d’aigua se’ls donarà, sobre el tipus de gravamen general i específic previst en els articles 71 i 72 del Decret legislatiu 3/2003, un coeficient reductor de 0,5. És a dir, una reducció, també, del 50% del cànon de l’aigua. Aquesta millora també s’aplicarà als valors dels paràmetres de contaminació emprats per a la determinació del tipus de gravamen del cànon de l’aigua mitjançant el sistema de mesurament directe de la càrrega contaminant propi del règim especial, previst en l’apartat 4 de l’article 72 bis de la mateixa norma, i als valors previstos en l’apartat 4 de l’article 74 per a la determinació objectiva de la quota corresponent a usos d’aigua per a la producció d’energia elèctrica.

Per últim, als contribuents que efectuen usos ramaders d’aigua se’ls fixarà una bonificació del 50% del cànon de l’aigua sobre els valors previstos a l’annex 6 del Decret legislatiu 3/2003 per a la determinació objectiva de la quota que els resulti d’aplicació.

Les reduccions dels cànons de l’aigua s’aplicaran a la factura que inclogui la repercussió del cànon corresponent als consums d’aigua durant el mes d’abril i maig, en la liquidació que emeti directament l’agència corresponent al mateix període de consum.

En els casos de contribuents als quals l’entitat subministradora factura mensualment o bimestralment el servei, la reducció es farà per un període de dos mesos en les factures emeses a partir de l’1 d’abril de 2020.

Informació de contacte

Oficines d’atenció al públic
C/ de la Riera, 6 08500 Vic
T: 93 885 25 00

Horari:
De dilluns a divendres de 8:00 a 14:30
Dijous 15:00 a 16:30 (excepte juliol i agost)
Urgències:
T: 93 885 25 00

Ús exclusiu de reclamacions
T: 900 103 237
avsa@aiguesvic.com
Oficina tècnica i magatzem
C/ Santiago Ramón y Cajal, 60 - 08500 Vic
T: 93 881 41 65
ETAP / Laboratori
Camí de Malars s/n
(Ctra Vic-Manlleu km. 6)
08503 Gurb de la Plana
T: 93 851 30 64 laboratori@aiguesvic.com
× Necessites ajuda?