Bons rendiments hidràulics en les xarxes municipals d’aigua gestionades per AVSA i ATCA durant el primer trimestre del 2023

És cert que en l’actual context de sequera és important que les xarxes municipals d’aigua siguin eficients i que es pugui evitar la pèrdua d’aigua per fuites, fraus o subcontatges. Això no només és important per evitar restriccions de l’Agència Catalana de l’Aigua, sinó també per garantir la disponibilitat d’aigua per a les necessitats de la població i les activitats econòmiques.

Aigües de Vic i ATCA ja té finalitzada el cicle de facturacions del primer trimestre de l’any 2023 de tots els municipis que gestiona: Vic, Gurb, Muntanyola i Sta Cecilia de Voltregà, això significa que s’ha recollit la informació necessària per a la facturació als usuaris i s’ha realitzat el càlcul corresponent per als consums efectuats durant aquest període i tenir les dades de rendiments.

Els resultats del rendiment tècnic hidràulic (RTH) són els següents:

El global de les quatre xarxes és de un 91% de RTH o el que és el mateix de un 9% ANR (aigua no registrada)

És molt positiu veure que la ciutat de Vic ha obtingut un dels millors registres en termes d’eficiència en la gestió de l’aigua durant aquest trimestre, amb un índex del 89%. Això indica que la xarxa d’aigua potable està funcionant de manera eficient i que s’estan prenent mesures per reduir les pèrdues d’aigua.

Gurb ha registrat una eficiència que oscil·la entre el 90% i el 99%. Això indica que la xarxa d’aigua de Gurb està funcionant de manera molt eficient i que es prenen mesures per reduir les pèrdues d’aigua.

No obstant això, és important destacar que altres municipis com Sta Cecília de Voltregà i Muntanyola tenen xarxes d’aigua més petites i ramificades, la qual cosa fa que les dades d’eficiència en la gestió de l’aigua puguin oscil·lar més en funció de les incidències que es produeixin en cada trimestre. En aquest cas, els índexs d’eficiència s’han situat entre el 70% i el 90% depenent del trimestre.

Això posa de manifest la necessitat de continuar treballant per millorar l’eficiència en la gestió de l’aigua, amb l’objectiu de reduir les pèrdues i garantir un ús sostenible de l’aigua. Això es pot aconseguir a través de la detecció i reparació de fuites, la millora dels sistemes de control i gestió de la xarxa, i la promoció d’un ús responsable i eficient de l’aigua per part dels ciutadans.

Informació de contacte

Oficines d’atenció al públic
C/ de la Riera, 6 08500 Vic
T: 93 885 25 00

Horari:
De dilluns a divendres de 8:00 a 14:30
Dijous 15:00 a 16:30 (excepte juliol i agost)
Urgències:
T: 93 885 25 00

Ús exclusiu de reclamacions
T: 900 103 237
avsa@aiguesvic.com
Oficina tècnica i magatzem
C/ Santiago Ramón y Cajal, 60 - 08500 Vic
T: 93 881 41 65
ETAP / Laboratori
Camí de Malars s/n
(Ctra Vic-Manlleu km. 6)
08503 Gurb de la Plana
T: 93 851 30 64 laboratori@aiguesvic.com
× Necessites ajuda?