Cercle d’Abastament d’Aigua

Anualment la Diputació de Barcelona realitza Cercles de Comparació Intermunicipals, amb l’objectiu de posar en comú una sèrie d’indicadors del servei d’abastament d’aigua. L’estudi, que corresponen a l’any 2020, és un intercomparatiu amb 19 municipis més.

Com a punts forts del servei d’abastament de Vic podem destacar els següents:
• Elevat percentatge d’abonats amb telelectura, amb un 94,7%. La mitjana de la resta de municipis és del 11%.
• El percentatge d’abonats amb comptadors de més de 15 anys respecte el total d’abonats és del 5%. La mitjana de la resta de municipis és del 20%.
• El rendiment de la xarxa de distribució és del 86%. La mitjana de la resta de municipis és del 79%.
• El percentatge d’interrupcions no programades respecte el total d’interrupcions és del 37%. La mitjana de la resta de municipis és del 80%.
• El consum energètic en la producció per m³ d’aigua produïda és de 0,21 kWh. La mitjana de la resta de municipis és de 0,34 kWh.
• La despesa d’inversió en els darrers 5 anys per abonat és de 163 €/abonat. La mitjana de la resta de municipis és de 62 €/abonat.
Com a aspectes a millorar podem destacar els següents:
• El consum energètic en la distribució per m³ d’aigua consumida és de 0,82 kWh. La mitjana de la resta de municipis és de 0,43 kWh.
• El percentatge d’abonats afectats per interrupcions respecte el total d’abonats és del 25%. La mitjana de la resta de municipis és del 15%.
De cara al futur ens seguirem esforçant per a consolidar i millorar els punts forts, així com per progressar en els aspectes on hi ha un major marge de millora.

Informació de contacte

Oficines d’atenció al públic
C/ de la Riera, 6 08500 Vic
T: 93 885 25 00

Horari:
De dilluns a divendres de 8:00 a 14:30
Dijous 15:00 a 16:30 (excepte juliol i agost)
Urgències:
T: 93 885 25 00

Ús exclusiu de reclamacions
T: 900 103 237
avsa@aiguesvic.com
Oficina tècnica i magatzem
C/ Santiago Ramón y Cajal, 60 - 08500 Vic
T: 93 881 41 65
ETAP / Laboratori
Camí de Malars s/n
(Ctra Vic-Manlleu km. 6)
08503 Gurb de la Plana
T: 93 851 30 64 laboratori@aiguesvic.com
× Necessites ajuda?