Empreses del grup

AVSA – Aigües Vic | ATCA – Abastaments tractaments i control d’aigües | DOSL – Depuradores d’Osona | AOSA – Aigües d’Osona

Aigües de Vic, SA realitza l’abastament d’aigua potable a la ciutat de Vic, per concessió administrativa de l’Ajuntament des de l’any 1952, per tant la seva activitat principal està centrada en la distribució d’aigua potable. També donada la seva voluntat d’oferir serveis dins del sector de l’aigua col·labora i participa dins de les següents empreses:

– ATCA, SL
– DOSL
– AOSA

Abastaments, Tractaments i Control d’Aigües, SL és una empresa filial d’AVSA que realitza l’abastament d’aigua dels municipis de Gurb i Santa Cecilia de Voltregà i té la intenció d’ampliar els seus serveis a altres municipis, així com ampliar la seva activitat aportant una gestió tècnica i econòmica eficient i transparent conjuntament amb els Ajuntaments que ho requereixin. Per oferir aquest servei, com a empresa té la capacitat i experiència de realitzar anàlisis tecnicoeconòmics que identifiquen els principals problemes de gestió de l’abastament, recopilant la informació i disponibilitat de cabals, qualitat, gestió de…

ATCA – Ampliar infrormació

AVENTEC, SL. És una enginyeria i tecnològica que ofereix serveis i solucions per millorar la gestió del cicle urbà de l’aigua. Empresa del grup Aigües de Vic, SA. Grup empresarial amb una llarga trajectòria implicada amb la gestió del cicle urbà de l’aigua a Osona. Arran del coneixement tècnic i solucions implantades els últims anys des del grup, i la necessitat altament demandada de tecnificació del sector, el 2022 es constitueix AVENTEC, SL. Per cobrir la necessitat i contribuir en la millora del sector.

AVENTEC – Ampliar informació

Depuradores d’Osona, SL és l’empresa d’economia mixta integrada pel Consell Comarcal d’Osona, Aigües de Vic SA i SOREA que realitza l’explotació, la gestió el funcionament i millora de les estacions depuradores urbanes de la comarca d’Osona, juntament amb la gestió dels col·lectors en alta i estacions de bombeig.

DOSL – Ampliar infrormació

Aigües d’Osona, SA és l’empresa d’economia mixta integrada pel Consell Comarcal d’Osona, Aigües de Vic ,SA i SOREA que realitza l’explotació, funcionament i millora de les estacions de tractament d’aigua potable i la xarxa d’abastament en Alta que gestiona el Consell Comarcal amb la finalitat de realitzar l’abastament en alta dels municipis per tal de garantir el subministrament d’aigua potable a la població.

AOSA – Ampliar infrormació

Informació de contacte

Oficines d’atenció al públic
C/ de la Riera, 6 08500 Vic
T: 93 885 25 00

Horari:
De dilluns a divendres de 8:00 a 14:30
Dijous 15:00 a 16:30 (excepte juliol i agost)
Urgències:
T: 93 885 25 00

Ús exclusiu de reclamacions
T: 900 103 237
avsa@aiguesvic.com
Oficina tècnica i magatzem
C/ Santiago Ramón y Cajal, 60 - 08500 Vic
T: 93 881 41 65
ETAP / Laboratori
Camí de Malars s/n
(Ctra Vic-Manlleu km. 6)
08503 Gurb de la Plana
T: 93 851 30 64 laboratori@aiguesvic.com
× Necessites ajuda?