Medi ambient

Aigües de Vic i el medi ambient Des d’Aigües de Vic, SA tenim en compte l’impacte de la nostra activitat en el medi ambient i per això realitzem l’anàlisi d’aquest impacte des del punt de vista del cicle de vida del servei. És a dir, s’analitzen els aspectes ambientals en la captació, el tractament i […]

Aigües de Vic i el medi ambient

Des d’Aigües de Vic, SA tenim en compte l’impacte de la nostra activitat en el medi ambient i per això realitzem l’anàlisi d’aquest impacte des del punt de vista del cicle de vida del servei. És a dir, s’analitzen els aspectes ambientals en la captació, el tractament i la distribució de l’aigua, i en totes les activitats que s’hi engloben.

Tenim implantat un sistema de gestió ambiental segons la norma UNE-EN ISO 14001 des de l’any 2007. D’aquesta manera evidenciem el nostre ferm compromís per al compliment dels requisits ambientals en matèria d’aigües, residus, seguretat industrial, etc.

En aquest apartat vostè pot accedir a la nostra POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ, així com descarregar-se els certificats segons UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015.

 

Informació ambiental any 2018

→ A la coberta del dipòsit de Miralter hi ha instal·lada una planta fotovoltaica de 45 kWp. La producció mitjana de la planta en els darrers 3 anys ha estat de 51.700 kWh anuals. La producció d’aquesta energia es ven al mercat lliure.

→ S’està realitzant un estudi per a la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic. Durant el 2018 s’han instal·lat plaques fotovoltaiques en diferents dipòsits de distribució.

→ Amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica, s’està estudiant el canvi de l’enllumenat actual per LED en els diferents centres.

→ La rati de consum elèctric per m³ d’aigua captat, tractat i distribuït ha disminuït un 1,5% respecte al 2017. Durant el període s’han substituït diversos sistemes de bombament per millorar el rendiment energètic.

→ El percentatge de pèrdues a la xarxa de Vic ha augmentat respecte el 2017. Durant el període s’han planificat i realitzat diverses actuacions per a la reducció d’aquesta xifra, com pot ser la sectorització de la xarxa, campanyes per a la recerca de fuites, control de les bateries de comptadors, anàlisi del correcte dimensionat de comptadors, etc. Durant el 2019 els esforços es centraran en millorar en aquest aspecte.

→ El consum de combustible de la flota de vehicles ha disminuït durant el 2018 en un 6,4% respecte al consum del 2017.

→ La quantitat de residus generats en els diferents centres de treball durant el 2018 ha estat de 604 Tn, un 30% més que al 2017. Aquest valor és degut a l’augment en la generació de llots de la clarificació de l’aigua, que ha augmentat també un 30%. Tots els residus generats es gestionen per gestors autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya. Aigües de Vic aposta per la valorització dels residus en detriment de la gestió via abocador.

→ La quantitat de residus especials generats (canonada de fibrociment, solucions de laboratori, envasos especials, etc.) durant el 2018 ha estat de 4 Tn, un 0,6% del total de residus generats.

→ Aigües de Vic aposta per la reducció del consum de paper i per aquest motiu impulsa l’Oficina Virtual, activa des de novembre del 2018, com a via de comunicació amb els seus clients. Donar-se d’alta a la Oficina Virtual proporciona una sèrie d’avantatges als nostres clients, com per exemple l’agilitat i rapidesa en l’obtenció de la factura i el fet de poder-la consultar en línia sempre que ho desitgi.

→ Durant el 2018, l’aportació que anualment fa Aigües de Vic al Consorci del Ter, va servir per reparar els danys ocasionats per les fortes pluges del passat mes d’octubre, principalment les del dia 15 d’octubre on el riu Ter va arribar a cabals al voltant dels 1.500 m³/s. Degut a les fortes pluges molts trams de la ruta del Ter havien quedat malmesos, amb l’aportació d’Aigües de Vic es van poder reparar moltes d’aquestes destrosses.

 

Descarregar la Guia ràpida de l’aigua de l’aixeta


Informació de contacte

Oficines d’atenció al públic
C/ de la Riera, 6 08500 Vic
T: 93 885 25 00
De dilluns a divendres,
de 8h. a 14h.

Ús exclusiu de reclamacions
T: 900 103 237
avsa@aiguesvic.com
Urgències:
En cas d’una avaria urgent, fora d’horari d’oficines, es pot dirigir al telèfon 629 89 04 89 on s’atén les 24 hores del dia, incloent-hi els dies festius. (oficina tècnica)
Oficina tècnica i magatzem
C/ Santiago Ramón y Cajal, 60 - 08500 Vic
T: 93 881 41 65
ETAP / Laboratori
Camí de Malars s/n
(Ctra Vic-Manlleu km. 6)
08503 Gurb de la Plana
T: 93 851 30 64 laboratori@aiguesvic.com

PROPERS TANCAMENTS D'AIGUA PREVISTOS: C. del Raval Cortines (Vic) - Reposició de canonada d'aigua. Horari: dilluns dia 25 de Febrer de 9:30h a 13h. Disculpeu les molèsties. /