El laboratori d’AVSA assoleix acreditació ISO 17025 i habilitació com a Entitat Col·laboradora de Medi Ambient

En data 05/10/2018 el Laboratori d’Aigües de Vic, SA ha obtingut l’acreditació per part de ENAC, Entidad Nacional de Acreditación, segons la norma UNE EN ISO/IEC 17025, per a diferents paràmetres d’aigües de consum, aigües continentals i aigües residuals.

Al treballar sota els estàndards d’aquesta norma internacional es reconeix la competència tècnica i la validesa dels resultats, responent a les exigències dels organismes o entitats i dotant-nos de credibilitat davant dels nostres clients.

Des del 30/10/2018 AIGÜES DE VIC, S.A. està habilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya com a laboratori en l’àmbit sectorial del control i la vigilància de la qualitat de les masses d’aigua i la gestió dels abocaments amb el número d’inscripció en el Registre d’entitats col·laboradores de medi ambient 107-LA-AIG-R.

Amb l’assoliment d’aquesta acreditació, el nostre laboratori referma la seva implicació envers la millora contínua en els assaigs d’aigua.

Informació de contacte

Oficines d’atenció al públic
C/ de la Riera, 6 08500 Vic
T: 93 885 25 00

Horari hivern:
Oct-abril (inclosos)
Dilluns, dimarts, dimecres, i divendres: de 8h. a 14:30 h.
Dijous: de 8h. a 14h. i de 16h. a 19h.

Ús exclusiu de reclamacions
T: 900 103 237
avsa@aiguesvic.com
Urgències:
En cas d’una avaria urgent, fora d’horari d’oficines, es pot dirigir al telèfon 629 89 04 89 on s’atén les 24 hores del dia, incloent-hi els dies festius. (oficina tècnica)
Oficina tècnica i magatzem
C/ Santiago Ramón y Cajal, 60 - 08500 Vic
T: 93 881 41 65
ETAP / Laboratori
Camí de Malars s/n
(Ctra Vic-Manlleu km. 6)
08503 Gurb de la Plana
T: 93 851 30 64 laboratori@aiguesvic.com

NOTA INFORMATIVA: Pagaments - El BBVA, com a banc col·laborador en els pagaments no domiciliats, ha canviat les seves condicions SENSE PREVI AVÍS. Aquests canvis afecten els pagaments en efectiu a la finestreta del banc i a l’autoservei a través dels caixers automàtics. Actualment les formes de pagament que Aigües de Vic ofereix als abonats, són les següents: • Domiciliació bancària • Targeta: ◦ Caixers automàtics BBVA (El banc carregarà una comissió d’1€ als no clients del BBVA, que realitzin el pagament de 8h a 15h) ◦ Oficina Virtual ◦ Oficina d'Atenció al client • Efectiu: ◦ Caixers automàtics BBVA (El banc carregarà una comissió d’1€ als no clients del BBVA, que realitzin el pagament de 8h a 15h) ◦ Oficina del BBVA (comissió de 3€ pels no clients del BBVA) Des d’Aigües Vic lamentem aquesta situació i la manca de comunicació per part de l’entitat bancària. Per aquest motiu, volem informar i recomanar als nostres abonats les següents formes de pagament: - Domiciliació bancària - Oficina virtual Agraïm la vostra comprensió i us informem que estem treballant i valorant noves formes de pagament per oferir el màxim de facilitats als nostres abonats. /