El laboratori d’AVSA assoleix acreditació ISO 17025 i habilitació com a Entitat Col·laboradora de Medi Ambient

En data 05/10/2018 el Laboratori d’Aigües de Vic, SA ha obtingut l’acreditació per part de ENAC, Entidad Nacional de Acreditación, segons la norma UNE EN ISO/IEC 17025, per a diferents paràmetres d’aigües de consum, aigües continentals i aigües residuals.

Al treballar sota els estàndards d’aquesta norma internacional es reconeix la competència tècnica i la validesa dels resultats, responent a les exigències dels organismes o entitats i dotant-nos de credibilitat davant dels nostres clients.

Des del 30/10/2018 AIGÜES DE VIC, S.A. està habilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya com a laboratori en l’àmbit sectorial del control i la vigilància de la qualitat de les masses d’aigua i la gestió dels abocaments amb el número d’inscripció en el Registre d’entitats col·laboradores de medi ambient 107-LA-AIG-R.

Amb l’assoliment d’aquesta acreditació, el nostre laboratori referma la seva implicació envers la millora contínua en els assaigs d’aigua.

Informació de contacte

Oficines d’atenció al públic
C/ de la Riera, 6 08500 Vic
T: 93 885 25 00

Horari:
De dilluns a divendres de 8:00 a 14:30
Dijous 15:00 a 16:30 (excepte juliol i agost)
Urgències:
T: 93 885 25 00

Ús exclusiu de reclamacions
T: 900 103 237
avsa@aiguesvic.com
Oficina tècnica i magatzem
C/ Santiago Ramón y Cajal, 60 - 08500 Vic
T: 93 881 41 65
ETAP / Laboratori
Camí de Malars s/n
(Ctra Vic-Manlleu km. 6)
08503 Gurb de la Plana
T: 93 851 30 64 laboratori@aiguesvic.com
× Necessites ajuda?