El nostre compromís amb el Medi Ambient

Un dels pilars bàsics per a l’empresa és disminuir l’impacte de la nostra activitat en el medi ambient. Continuem apostant per la millora continua en tots els nostres processos, amb l’objectiu bàsic de ser eficients a l’hora que respectuosos amb el medi que ens envolta. A continuació es detallen dades d’interès i iniciatives realitzades durant el 2021.

 • Mantenim la certificació segons la norma ISO 14001:2015 Sistemes de gestió ambiental.
 • Hem iniciat l’anàlisi dels requisits necessaris per a la implantació de la norma ISO 5001:2018 Sistemes de gestió de l’energia. Es preveu poder assolir la certificació durant l’any 2023.
 • Durant l’any 2021 l’energia consumida a la nostra ETAP ha estat ‘Energia Verda’, procedent en el seu 100% a partir de renovables.
 • La rati de consum elèctric a la ETAP ha estat de 0,616 kWh/m³ d’aigua captada. Es tracta d’un valor pràcticament igual a l’obtingut al 2020.
 • Al mes de desembre es van canviar les bombes de l’estació de bombament de l’Intermig, a Muntanyola. Es van instal·lar bombes amb una millor eficiència i cabal més alt.
 • La generació d’energia elèctrica de la nostra planta solar fotovoltaica ha estat de 57.157 kWh, representant un augment del 13,6% respecte al 2020.
 • S’han realitzat diferents actuacions per impulsar la transició energètica de l’activitat:
 • Il·luminació. Substitució de la il·luminació actual per equips de tecnologia LED: es substitueixen els equips a la nau, oficines, il·luminació exterior de l’ETAP, il·luminació sala de bombes i captació i de la il·luminació de l’edifici principal de l’ETAP. La il·luminació de l’edifici de l’ETAP disposa d´un sistema autoregulable segons la il·luminació solar exterior.
  • Climatització. Instal·lació de un nou sistema de climatització a l’edifici principal de l’ETAP. Es substitueixen els antics radiadors elèctrics per un sistema de aerotèrmia aprofitant la temperatura de l’aigua del procés de potabilització.
  • Activitat productiva. Instal·lació de tres bombes noves en la impulsió de Vic, amb les que es millora considerablement l’eficiència d’aquest bombament.
 • Continuem amb la política de millorar la sostenibilitat de la nostra flota de vehicles. A dia d’avui tenim un vehicle 100% elèctric i dos vehicles híbrids.
 • El rendiment de la xarxa de Vic durant el 2021 ha estat del 85,8%. Respecte al 2020, el rendiment ha millorat un 0,9%. Pel que fa a Muntanyola, el rendiment de la xarxa de Muntanyola durant el 2021 ha estat del 78,9%. Respecte al 2020, el rendiment ha millorat un 1,4%.
 • Pel que fa al consum de reactius químics de la ETAP:
 20202021Variança
Clor4,373,98-8,9%
Clorit sòdic4,784,65-2,7%
PAX XL 6322,317,31-22,3%
CO27,478,76+17%

   Consum en gr/m³ d’aigua tractada

 • Durant el 2021 hem tingut 1.783 altes d’usuaris a l’Oficina Virtual d’AVSA i 2.138 sol·licituds de factures sense paper. D’aquesta manera incentivem la reducció de consum de paper i millorem el servei als nostres clients.
 • Els residus generats durant el 2021 han estat els següents:
 • ETAP i Laboratori: 195.191 Kg
 • Xarxa distribució: 621.890 Kg

Aquesta xifra representa un augment del 18% respecte el 2020. L’augment es justifica bàsicament a l’increment del residu de llots de clarificació de l’aigua (ETAP) i runes de la construcció (xarxa de distribució). A la següent taula es pot observar la tendència dels 3 últims anys.

 • Hem realitzat el càlcul d’emissions de GEH per als anys 2019, 2020 i 2021:

Informació de contacte

Oficines d’atenció al públic
C/ de la Riera, 6 08500 Vic
T: 93 885 25 00

Horari:
De dilluns a divendres de 8:00 a 14:30
Dijous 15:00 a 16:30 (excepte juliol i agost)
Urgències:
T: 93 885 25 00

Ús exclusiu de reclamacions
T: 900 103 237
avsa@aiguesvic.com
Oficina tècnica i magatzem
C/ Santiago Ramón y Cajal, 60 - 08500 Vic
T: 93 881 41 65
ETAP / Laboratori
Camí de Malars s/n
(Ctra Vic-Manlleu km. 6)
08503 Gurb de la Plana
T: 93 851 30 64 laboratori@aiguesvic.com
× Necessites ajuda?