Els nostres abonats ens puntuen amb un notable alt

.

Aigües de Vic, com cada any ha realitzat una enquesta de satisfacció al client, per conèixer l’opinió sobre els serveis prestats. S’han realitzat 702 respostes d’abonats d’ús domèstic i 141 respostes d’abonats d’ús PIME  

A continuació es mostren els resultat obtinguts amb les enquestes als abonats domèstics, obtenint un valoració general de 8,7 punts sobre 10 :

PreguntaNO
Has vingut alguna vegada a les oficines?12%88%
Com valores el temps d’espera per ser atès?8,9
Com valores el tracte rebut a les oficines?9,4
Has utilitzat el servei de cita prèvia?2,4%97,3%
Has trucat alguna vegada a les oficines?1,7%98,3%
Com valores el temps d’espera a ser atès?8,8
Com valores el tracte rebut?8,2
Has necessitat alguna vegada el nostre servei tècnic?2,4%97,6%
Com valores el temps de reacció?8
Com valores el tracte rebut?8,4
Com valores la qualitat de l’aigua?7,8
Cuines amb aigua de l’aixeta?84,3%15,2%
Beus aigua de l’aixeta?27,8%72,2%
Coneixes la nostra oficina virtual?13%87%
Quina nota li poses?8,4
Creus que és fàcil d’utilitzar?88%12%
Saps que pots contactar amb nosaltres via whats app?7,1%92,9%
Reps la factura en format digital?17,8%82,2%
Voldries rebre la factura en format digital?48,3%49,8%
Quina puntuació li poses al servei en general?8,7

A continuació es mostren els resultat obtinguts amb les enquestes als abonats PIME, obtenint un valoració general de 8,8 punts sobre 10 :

PreguntaNO
Has vingut alguna vegada a les oficines?9,2%90,8%
Com valores el temps d’espera per ser atès?9
Com valores el tracte rebut a les oficines?9,5
Has utilitzat el servei de cita prèvia?7,8%92,2%
Has trucat alguna vegada a les oficines?5%95%
Com valores el temps d’espera per ser atès?9,6
Com valores el tracte rebut telefònic?9,9
Has necessitat alguna vegada el nostre servei tècnic?4,3%95,7%
Com valores el tracte rebut?9,3
Com valores el temps de reacció?9,3
Has sofert algun tall de subministrament en els darrers dos anys?10,6%89,4%
Tens algun dipòsit per a la reserva d’aigua?9,2%90,8%
Com valores la qualitat de l’aigua?7,8
Confies en les garanties sanitàries de l’aigua?92,2%7,8%
Coneixes la nostra oficina virtual?17,7%82,3%
Quina nota li poses?8,4
Saps que pots contactar amb nosaltres per whats app?4,3%95,7%
Reps la factura en format digital?66%34%
Voldries rebre-la?14,2%17,7%
Valoració general del servei8,8

Finalment es van realitzar un total de 22 enquestes als abonats d’ús Industrials, obtenint els següents resultats:

PreguntaNO
Has vingut alguna vegada a les oficines?0%100%
Com valores el temps d’espera per ser atès?
Com valores el tracte rebut a les oficines?
Has trucat alguna vegada a les oficines?0%100%
Com valores el temps d’espera per ser atès?
Com valores el tracte rebut telefònic?
Has necessitat alguna vegada el nostre servei tècnic?11,8%88,2%
Com valores el tracte rebut?8,5
Com valores el temps de reacció?8,5
Com valores la continuïtat del subministrament?9,1
Com valores la qualitat de l’aigua?8,3
Confies en les garanties sanitàries de l’aigua?8,7
Coneixes la nostra oficina virtual?70,6%29,4%
Quina nota li poses?8,3
Creus que és fàcil d’utilitzar?83,3%16,7%
Saps que pots contactar amb nosaltres a través de WhatsApp?0%100%
Valoració general del servei8,4

Aquests resultats evidencien l’esforç fet per complir un dels nostres principals objectius, garantir el desenvolupament del procés conjunt de captació, tractament, distribució de l’aigua i l’atenció als clients amb la major qualitat, eficàcia i eficiència.
Des d’Aigües Vic, donem molta importància a l’opinió dels nostres clients. Tot i que estem contents dels resultats obtinguts, continuarem treballant per millorar la satisfacció dels nostres clients i que els pròxims any les valoracions siguin iguals o millors que enguany.

Informació de contacte

Oficines d’atenció al públic
C/ de la Riera, 6 08500 Vic
T: 93 885 25 00

Horari:
De dilluns a divendres de 8:00 a 14:30
Dijous 15:00 a 16:30 (excepte juliol i agost)
Urgències:
T: 93 885 25 00

Ús exclusiu de reclamacions
T: 900 103 237
avsa@aiguesvic.com
Oficina tècnica i magatzem
C/ Santiago Ramón y Cajal, 60 - 08500 Vic
T: 93 881 41 65
ETAP / Laboratori
Camí de Malars s/n
(Ctra Vic-Manlleu km. 6)
08503 Gurb de la Plana
T: 93 851 30 64 laboratori@aiguesvic.com
× Necessites ajuda?