Participem en la construcció de la Depuradora de Sant Martí d’Albars-la Blava

ATCA (Abastament, Tractaments i Control d’Aigües S.L) empresa del grup Aigües de Vic, ha realitzat la direcció d’obra de la Depuradora de Sant Martí d’Albars-la Blava, Comarca d’Osona,
L’actuació ha consistit en la realització de la xarxa de sanejament municipal de 500 ml amb canonada de diàmetre 200, la previsió de les escomeses domiciliàries, la construcció d’una reixa de desbast de gruixos i una depuradora biològica de sistema Biodisc. Les aigües residuals es desaigüen per gravetat sense cap bombament intermig i els consums del biodisc són inferiors als d’un habitatge convencional. Aquest sistema s’ha dimensionat per 70 habitants equivalents.
L’obra ha estat executada per TEHORSA es va iniciar a finals del 2020 i s’ha acabat a inici del 2021. S’ha executat el projecte tenint en compte la minimització de consums energètics i la facilitat d’explotació.
L’obra comportarà una millora substancial de la qualitat de l’aigua del Rec de la Blava.

Informació de contacte

Oficines d’atenció al públic
C/ de la Riera, 6 08500 Vic
T: 93 885 25 00

Horari:
De dilluns a divendres de 8:00 a 14:30
Dijous 15:00 a 16:30 (excepte juliol i agost)
Urgències:
T: 93 885 25 00

Ús exclusiu de reclamacions
T: 900 103 237
avsa@aiguesvic.com
Oficina tècnica i magatzem
C/ Santiago Ramón y Cajal, 60 - 08500 Vic
T: 93 881 41 65
ETAP / Laboratori
Camí de Malars s/n
(Ctra Vic-Manlleu km. 6)
08503 Gurb de la Plana
T: 93 851 30 64 laboratori@aiguesvic.com
× Necessites ajuda?