Renovació de canonades d’entrada i sortida al dipòsit del Castell d’en Planes

El municipi de Vic disposa d’un gran nombre de dipòsits de distribució d’aigua potable que permeten abastir d’aigua potable a la majoria del seu terme. El més important de tots, tant pel què fa a capacitat (16 000 m3) com perquè hi passa la totalitat de l’aigua distribuïda, es troba situat al Puig d’en Planes. Aquest equipament rep el nom d’un construcció propera i que hom coneix popularment com el “Castell d’en Planes”.

El passats mesos d’estiu, Aigües de Vic ha estat realitzant obres al dipòsit del Castell d’en Planes. Les actuacions que s’hi han dut a terme han consistit, bàsicament, en la renovació d’uns 260 metres de canonada, connexions i vàlvules. Concretament, s’ha substituït una de les canonades de sortida, de fibrociment de 350 mm de diàmetre, per una de nova de fosa dúctil de 500 mm; s’ha renovat un tram d’una de les canonades d’entrada, també de fibrociment de 350 mm de diàmetre, per una altra fosa dúctil de 400 mm; s’han canviat les connexions i vàlvules que permeten maniobrar la sortida a xarxa i la interconnexió de les canonades de sortida existents; i s’han instal·lat dos equips de mesura per millorar el control de l’aigua que entra i surt del dipòsit.

Aquestes actuacions, pressupostades en 166 506,81 €, han de permetre una millora en la garantia i continuïtat del servei.

Informació de contacte

Oficines d’atenció al públic
C/ de la Riera, 6 08500 Vic
T: 93 885 25 00

Horari:
De dilluns a divendres de 8:00 a 14:30
Dijous 15:00 a 16:30 (excepte juliol i agost)
Urgències:
T: 93 885 25 00

Ús exclusiu de reclamacions
T: 900 103 237
avsa@aiguesvic.com
Oficina tècnica i magatzem
C/ Santiago Ramón y Cajal, 60 - 08500 Vic
T: 93 881 41 65
ETAP / Laboratori
Camí de Malars s/n
(Ctra Vic-Manlleu km. 6)
08503 Gurb de la Plana
T: 93 851 30 64 laboratori@aiguesvic.com
× Necessites ajuda?