Subiministrant l’aigua de la forma més sostenible

Catalunya, en consonància amb la Unió Europea i altres societats del món, ha declarat l’emergència climàtica. Amb aquesta decisió, es manifesta la plena cons¬ciència del greu risc que comporta l’escalfament global, de la necessitat d’intro¬duir significatives modificacions al nostre model socioeconòmic i de la urgència que les decisions crítiques s’adoptin de manera eficaç dins del decenni que encetem.

Hi ha una responsabilitat en els diferents actors que conformen la societat civil, la qual va més enllà de l’estricte compliment de les obligacions legals. Tots ells estan cridats a sumar-se a iniciatives que contribueixen a fer una transició més ràpida, més justa i més eficaç cap a una economia amb neutralitat climàtica.

En aquest sentit, Aigües Vic es adopta els següents compromisos per als propers anys, els quals incorpora com a objectius periòdics dins del seu sistema de gestió ambiental:

1.- Calcular anualment les emissions de l’empresa, segregant el càlcul per gasos amb efecte d’hivernacle i per segments d’activitat.
2.- Determinar anualment la intensitat de carboni de l’activitat en relació als béns produïts, els serveis prestats o els clients o usuaris de l’activitat.
3.- Incorporar el compromís climàtic en el codi ètic.
4.- Incloure els aspectes climàtics en la formació del personal.
5.- Aplicar un pla per a augmentar l’eficiència energètica.
6.- Contractar el subministrament elèctric amb certificació d’origen renovable en un termini màxim de 5 anys.
7.- Explorar les oportunitats de recuperar, emmagatzemar i aprofitar l’energia residual de la nostra activitat.
8.- Renovar la flota de vehicles substituint-la per vehicles d’emissió zero en un termini màxim de 10 anys.
9.- Establir els mitjans per a reunions telemàtiques que evitin desplaçaments.
10.- Elaborar un pla de teletreball per al personal.
11.- Contractar serveis de missatgeria que tinguin baix o nul impacte climàtic.
12.- Implantar els mitjans necessaris per a fer tràmits electrònics (factures, contractes, pagaments, notificacions, impostos, correspondència, convocatòries i actes de reunions…).Implantarà o facilitarà la implantació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
13.- Dissenyar la digitalització de l’activitat com a mitjà útil per a reduir-ne l’impacte climàtic.

Informació de contacte

Oficines d’atenció al públic
C/ de la Riera, 6 08500 Vic
T: 93 885 25 00

Horari:
De dilluns a divendres de 8:00 a 14:30
Dijous 15:00 a 16:30 (excepte juliol i agost)
Urgències:
T: 93 885 25 00

Ús exclusiu de reclamacions
T: 900 103 237
avsa@aiguesvic.com
Oficina tècnica i magatzem
C/ Santiago Ramón y Cajal, 60 - 08500 Vic
T: 93 881 41 65
ETAP / Laboratori
Camí de Malars s/n
(Ctra Vic-Manlleu km. 6)
08503 Gurb de la Plana
T: 93 851 30 64 laboratori@aiguesvic.com
× Necessites ajuda?