Avís legal - Política de privacitat

Condicions generals

L'accés a la nostra oficina virtual li permet realitzar les funcions esmentades.

Les gestions realitzades es fan en llengua catalana, i/o castellana, i s'entenen realitzades en el nostre domicili social, implicant l'acceptació de les condicions generals.

Aquestes condicions són de caràcter indefinit i poden ser modificades per l'empresa.

L'usuari és responsable de la validesa de la informació facilitada i de les accions que porti a terme.

La duració de la relació depèn de la voluntat del usuari a la oficina virtual o de la impossibilitat tècnica de la prestació per part nostre.

Identificació d'AIGÜES DE VIC S.A.

AIGÜES DE VIC és una Societat Anònima, amb CIF A-08076218, domiciliada al  Carrer de la Riera nº 6 baixos, 08500 Vic, amb e-mail avsa@aiguesvic.com.

El telèfon és 93 885 25 00 / 93 885 23 51.

El fax és 93 889 58 80.

L'horari d'obertura és de dilluns a divendres, de 8 a 2 h.

Societat inscrita al Registro Mercantil de Barcelona, volum 10.504, foli 125, fulla número B-29.265, inscripció 92a.

Procés d'accés a oficina virtual

PRIMER: Primer es registra amb les seves dades personals en el formulari.

Vostè és responsable de la contrasenya generada i de la seva custòdia.

SEGON: En disposar vostè d'un login i password vostè ja pot procedir a accedir a l'oficina virtual on podrà realitzar diferents tràmits.

Particularitats de la Factura electrònica

El usuari accepta expressament amb el present contracte online la voluntat de ser receptor de factura electrònica. En qualsevol moment podrà sol·licitar de nou rebre la factura en suport paper.

La factura electrònica s'expedeix en format PDF o pot conservar-se com a repositori en el sistema.

El receptor té l'obligació de conservar-la en suport informàtic i en un entorn que permeti comprovar la validesa, integritat i autenticitat, per a la seva futura consulta i auditoria.
 

Més info: http://lafacturaelectronica.es/sobre-e-factura/que-es

En el pagament de la factura electrònica es deriva cap a una plataforma de pagament aliena a AIGÜES DE VIC.

Política de privacitat

L'informem que les dades personals que faciliti seran incorporades als fitxers responsabilitat de AIGÜES DE VIC S.A. amb la finalitat de mantenir la relació, incidència o gestionar la seva alta. Podeu exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les vostres dades en la mateixa oficina virtual.

En el cas de facilitar dades de tercers el qui ho facilita ha informat i té el consentiment per el tractament de les seves dades.

En relació a les dades de la direcció del terminal amb el que vostè està connectant l'informem que queden emmagatzemats en el nostre sistema les cookies d'accés al portal.

Més informació de què és una cookie a: http://es.wikipedia.org/wiki/Cookie_%28inform%C3%A1tica%29

Propietat Intel·lectual  i Industrial

Tots els continguts del Portal, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, links i demés continguts, així com el seu disseny gràfic i codis font són propietat intel·lectual de l'empresa, sense que puguin entendre's cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estricament necessari per al correcte ús del Portal.

Exclusió de responsabilitat 

Per enllaçar a aquesta web és requisit indispensable comptar amb la nostre autorització.

Llei aplicable i jurisdicció 

Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb el present avís legal, les parts accepten la submissió expressa als jutjats de Vic.

Altres informacions

Vostè pot sol·licitar fulls de reclamacions en el nostre domicili social i online en el e-mail de contacte.

Aquest document online romandrà en el nostre sistema i serà accessible si vostè ho demana.

La interpretació d'aquestes clàusules es sotmet als tribunals de la jurisdicció de Vic.