Assoliment certficació ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Aigües de Vic ha assolit la certificació del seu sistema integrat de gestió de la qualitat i el medi ambient, segons les normes UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015.

L’empresa té certificat el seu sistema de gestió de qualitat des de l’any 2003 i el seu sistema de gestió ambiental des de l’any 2007. Durant el mes d’abril del 2018 va realitzar l’auditoria d’adaptació a la versió del 2015 d’ambdues normes, amb l’entitat certificadora Aenor. Durant l’auditoria es van revisar tots els processos de l’organització.

L’abast de la certificació és el següent:

“La prestació dels següents serveis de gestió de l’aigua:

  • Captació
  • Transport
  • Tractament (potabilització)
  • Emmagatzematge, explotació i manteniment de xarxes de subministrament
  • Gestió dels clients (contractació i facturació)
  • Realització d’anàlisis físico-químiques d’aigües de consum, aigües residuals, i anàlisis microbiològiques d’aigües de consum.”

 

Amb l’assoliment d’aquestes dues certificacions, es referma el nostre compromís davant dels clients, per a l’oferiment d’un servei de qualitat i de respecte envers el medi ambient.

Certificats

Informació de contacte

Oficines d’atenció al públic
C/ de la Riera, 6 08500 Vic
T: 93 885 25 00

Horari:
De dilluns a divendres de 8:00 a 14:30
Dijous 15:00 a 16:30 (excepte juliol i agost)
Urgències:
T: 93 885 25 00

Ús exclusiu de reclamacions
T: 900 103 237
avsa@aiguesvic.com
Oficina tècnica i magatzem
C/ Santiago Ramón y Cajal, 60 - 08500 Vic
T: 93 881 41 65
ETAP / Laboratori
Camí de Malars s/n
(Ctra Vic-Manlleu km. 6)
08503 Gurb de la Plana
T: 93 851 30 64 laboratori@aiguesvic.com
× Necessites ajuda?