Assoliment certficació ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Aigües de Vic ha assolit la certificació del seu sistema integrat de gestió de la qualitat i el medi ambient, segons les normes UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015.

L’empresa té certificat el seu sistema de gestió de qualitat des de l’any 2003 i el seu sistema de gestió ambiental des de l’any 2007. Durant el mes d’abril del 2018 va realitzar l’auditoria d’adaptació a la versió del 2015 d’ambdues normes, amb l’entitat certificadora Aenor. Durant l’auditoria es van revisar tots els processos de l’organització.

L’abast de la certificació és el següent:

“La prestació dels següents serveis de gestió de l’aigua:

  • Captació
  • Transport
  • Tractament (potabilització)
  • Emmagatzematge, explotació i manteniment de xarxes de subministrament
  • Gestió dels clients (contractació i facturació)
  • Realització d’anàlisis físico-químiques d’aigües de consum, aigües residuals, i anàlisis microbiològiques d’aigües de consum.”

 

Amb l’assoliment d’aquestes dues certificacions, es referma el nostre compromís davant dels clients, per a l’oferiment d’un servei de qualitat i de respecte envers el medi ambient.

Certificats

Informació de contacte

Oficines d’atenció al públic
C/ de la Riera, 6 08500 Vic
T: 93 885 25 00

Horari hivern:
Oct-abril (inclosos)
Dilluns, dimarts, dimecres, i divendres: de 8h. a 14:30 h.
Dijous: de 8h. a 14h. i de 16h. a 19h.

Ús exclusiu de reclamacions
T: 900 103 237
avsa@aiguesvic.com
Urgències:
En cas d’una avaria urgent, fora d’horari d’oficines, es pot dirigir al telèfon 629 89 04 89 on s’atén les 24 hores del dia, incloent-hi els dies festius. (oficina tècnica)
Oficina tècnica i magatzem
C/ Santiago Ramón y Cajal, 60 - 08500 Vic
T: 93 881 41 65
ETAP / Laboratori
Camí de Malars s/n
(Ctra Vic-Manlleu km. 6)
08503 Gurb de la Plana
T: 93 851 30 64 laboratori@aiguesvic.com

NOTA INFORMATIVA: Pagaments - El BBVA, com a banc col·laborador en els pagaments no domiciliats, ha canviat les seves condicions SENSE PREVI AVÍS. Aquests canvis afecten els pagaments en efectiu a la finestreta del banc i a l’autoservei a través dels caixers automàtics. Actualment les formes de pagament que Aigües de Vic ofereix als abonats, són les següents: • Domiciliació bancària • Targeta: ◦ Caixers automàtics BBVA (El banc carregarà una comissió d’1€ als no clients del BBVA, que realitzin el pagament de 8h a 15h) ◦ Oficina Virtual ◦ Oficina d'Atenció al client • Efectiu: ◦ Caixers automàtics BBVA (El banc carregarà una comissió d’1€ als no clients del BBVA, que realitzin el pagament de 8h a 15h) ◦ Oficina del BBVA (comissió de 3€ pels no clients del BBVA) Des d’Aigües Vic lamentem aquesta situació i la manca de comunicació per part de l’entitat bancària. Per aquest motiu, volem informar i recomanar als nostres abonats les següents formes de pagament: - Domiciliació bancària - Oficina virtual Agraïm la vostra comprensió i us informem que estem treballant i valorant noves formes de pagament per oferir el màxim de facilitats als nostres abonats. /