Creació del Canal Ètic

Aigües Vic ha implantat recentment el Compliance, o Manual de Compliment Normatiu. S’ha fet un anàlisi en tots els processos dels possibles riscos penals que pot haver-hi i s’han definit mesures preventives per a intentar reduir-los o eliminar-los.

En aquest àmbit és important crear un canal de comunicació o denúncia, a través del qual els treballadors i demés parts interessades facin arribar a l’empresa qualsevol cas que pugui suposar un risc penal.

El canal ètic es pot utilitzar a través del següent enllaç de la web
https://aiguesvic.com/contacte/, on es pot registrar la comunicació, si es desitja de manera anònima. És important seleccionar l’opció “Canal Ètic” com a “Destinatari” per tal que les comunicacions les rebi el Compliance Officer nomenat per l’empresa, que és qui iniciarà la investigació del cas.

L’altra via de comunicació és a través del mail canaletic@aiguesvic.com. Aquesta via no permet l’anonimat de la comunicació.

Informació de contacte

Oficines d’atenció al públic
C/ de la Riera, 6 08500 Vic
T: 93 885 25 00

Horari:
De dilluns a divendres de 8:00 a 14:30
Dijous 15:00 a 16:30 (excepte juliol i agost)
Urgències:
T: 93 885 25 00

Ús exclusiu de reclamacions
T: 900 103 237
avsa@aiguesvic.com
Oficina tècnica i magatzem
C/ Santiago Ramón y Cajal, 60 - 08500 Vic
T: 93 881 41 65
ETAP / Laboratori
Camí de Malars s/n
(Ctra Vic-Manlleu km. 6)
08503 Gurb de la Plana
T: 93 851 30 64 laboratori@aiguesvic.com
× Necessites ajuda?