Tipus d’anàlisis

Garantir la qualitat de l’aigua

Anar a la web del Laboratori

El servei d’anàlisis i recollida de mostra per particulars i per empreses que oferim engloba l’anàlisi d’Aigües de gairebé de tot tipus:

 • L’aigua natural de pous, rius, llacs i embassaments.
 • L’aigua per a consum humà, en tractament, emmagatzemada, en xarxa de distribució o en punts de servei.
 • Les aigües de processos industrials i destinada a altres activitats.
 • L’aigua recreativa i lúdica.
 • L’aigua residual i els abocaments.

 

Anàlisis més habituals que es porten a terme:

Per aigües potables:

 • Anàlisis prepotabilització:
  – Estudis floculació
  – Break-Point
 • Anàlisis segons RD 140/2003:
  – Anàlisis organolèptiques
  – Anàlisis de control
  – Anàlisis completes
  – Anàlisis aixeta consumidor

 

Per aigües residuals:

 • Control depuradores d’aigua residual
 • Permisos d’abocaments
 • Anàlisis contramostres en inspeccions de l’administració
 • Gestió DUCA

 

Per la realització d’aquestes analítiques el laboratori disposa de diferents equips especialitzats. Així, el laboratori disposa de equips d’electrometria, espectrefotòmetres, digestors, valoradors automàtics, estufes de cultiu, valorador de toxicitat, equip d’absorbància atòmica (amb flama, forn de grafit i generador d’hidrurs), etc.. per a poder treballar sempre segons els mètodes oficials determinats tant pel departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, com per l’Agència Catalana de l’Aigua.

 

* Consulta horaris, localització i altres aquí.

Informació de contacte

Oficines d’atenció al públic
C/ de la Riera, 6 08500 Vic
T: 93 885 25 00

Horari hivern:
Oct-abril (inclosos)
Dilluns, dimarts, dimecres, i divendres: de 8h. a 14:30 h.
Dijous: de 8h. a 14h. i de 16h. a 19h.

Horari d’atenció presencial Especial COVID:
Dilluns, dimarts, dimecres, i divendres: de 8h. a 12h.
Dijous: de 8h. a 12h. i de 16h. a 19h.

Ús exclusiu de reclamacions
T: 900 103 237
avsa@aiguesvic.com
Urgències:
En cas d’una avaria urgent, fora d’horari d’oficines, es pot dirigir al telèfon 629 89 04 89 on s’atén les 24 hores del dia, incloent-hi els dies festius. (oficina tècnica)
Oficina tècnica i magatzem
C/ Santiago Ramón y Cajal, 60 - 08500 Vic
T: 93 881 41 65
ETAP / Laboratori
Camí de Malars s/n
(Ctra Vic-Manlleu km. 6)
08503 Gurb de la Plana
T: 93 851 30 64 laboratori@aiguesvic.com
× Necessites ajuda?