Aviso legal – Política de privacidad

Condicions d’us del portal Mitjançant aquesta pàgina web es facilita l’accés al portal web de AIGÜES DE VIC, S.A.. El fet de connectar-se a aquest pàgina web implica l’acceptació del present Avís Legal. Dades registrals. Dades d’empresa En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei de “Servicios de la Sociedad de la Información […]

Condicions d’us del portal
Mitjançant aquesta pàgina web es facilita l’accés al portal web de AIGÜES DE VIC, S.A.. El fet de connectar-se a aquest pàgina web implica l’acceptació del present Avís Legal.

Dades registrals. Dades d’empresa
En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio electrónico (Ley 34/2002)” l’informem dels següents aspectes:

AIGÜES DE VIC és una Societat Anònima, amb CIF A-08076218, domiciliada al Carrer de la Riera nº 6 baixos, 08500 Vic, amb e-mail avsa@aiguesvic.com.

El telèfon és 93 885 25 00 / 93 885 23 51.
El fax és 93 889 58 80.

L’horari d’obertura és de dilluns a divendres, de 8 a 2 h.
Societat inscrita al Registro Mercantil de Barcelona, volum 10.504, foli 125, fulla número B-29.265, inscripció 92a.

Política de privacitat

En relació a les dades de la direcció del terminal amb el que vostè està connectant l’informem que queden emmagatzemades en el nostre sistema les cookies d’accés al portal.
Més informació de què és una cookie a: http://es.wikipedia.org/wiki/Cookie_%28inform%C3%A1tica%29

Propietat Intel·lectual i Industrial
Tots els continguts del Portal, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, links i demés continguts, així com el seu disseny gràfic i codis font són propietat intel·lectual de l’empresa, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del Portal.

Exclusió de responsabilitat
Per enllaçar a aquesta web és requisit indispensable comptar amb la nostra autorització.

Llei aplicable i jurisdicció
Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb el present avís legal, les parts accepten la submissió expressa als jutjats de Vic.

Información de contacto

Oficinas de atención al público
C/ de la Riera, 6 08500 Vic
T: 93 885 25 00

Horario invierno : Oct-abril (inclusive)
Lunes, martes, miércoles, y viernes: de 8h. a 14:30 h.
Jueves: de 8h. a 14h. y de 16h. a 19h.

Uso exclusivo de reclamaciones
T: 900 103 237
avsa@aiguesvic.com
Urgencias:
En caso de avería urgente fuera de horario de oficinas se puede dirigir al teléfono 629 89 04 89, en el que le atenderemos las 24 horas del día, incluyendo los días festivos. (oficina técnica)
Oficina técnica y almacén
C/ Santiago Ramón y Cajal, 60 - 08500 Vic
T: 93 881 41 65
ETAP / Laboratorio
Camí de Malars s/n
(Ctra Vic-Manlleu km. 6)
08503 Gurb de la Plana
T: 93 851 30 64 laboratori@aiguesvic.com